ENG l 中文
  Organization  
 

 

List of AAM Councils 2017-2019

Member’s Assembly
President Leong Chong In, Ben
Vice President Carlos Marreiros
Secretaries Loi Sai Hin, Joe
Wong In Nga, Carman
Substitutes Ieong In Leng, Yvonne

Board of Directors
President Wong Chung Yuen, Johnathan
Vice President Cheang Kun Wai, Paulo
Ho Pui Kei, Jay
Wu Kim Kam, Donna
Directors Cheung Hau Kuen, Mimi
Choi Wan Sun, Christine
Nuno Soares
Kong Hin Seng, Vincent
Iu Weng Sam, Alice
Lai Kuong Hou, Ryan
Ao Ieong Iong, Victor
Lai Kun Fong, Manuel
Francisco Ricarte
Leong Chong San, Ryan
Leong Chi Kin

Substitutes Kam Fong Wa, Vivien
Hong Kai Chong, Vincent
Chan Hoi Wa, Nick

Supervisory Board
President Wong Yue Kai, Eddie
Vice President Mok Kai Kong, Harry
Directors Long Fat Chi, Dennio
Cheang Kuai Nei, Nicole
Tou Kit Wan, Karen
Substitutes Chan Chong, Alfreda

Fellow Members Council
President Carlos Marreiros
Vice President José Maneiras


Next >