ENG l 中文
  Organization  
 

 

List of AAM Councils 2019-2021

Member’s Assembly
President Leong Chong In, Ben
Vice President Carlos Marreiros
Wong Chung Yuen, Johnathan
Secretaries Wong In Nga, Carman, Fabiana Lau May
Substitutes Ieong In Leng, Yvonne

Board of Directors
President Choi Wan Sun, Christine
Vice President Cheang Kun Wai, Paulo
Ho Pui Kei, Jay
Wu Kim Kam, Donna
Directors Cheung Hau Kuen, Mimi
Nuno Soares
Lai Kong Hou, Ryan
Lai Kun Fong, Manuel
Francisco Ricarte
Iu Wing Sam, Alice
Leong Chong San, Ryan
Leong Chi Kin
Jimmy Wardhana
Lam Lap Yan, Manuel
Ao Ieong Iong, Victor

Substitutes Kam Fong Wa, Vivien
Hong Kai Chong, Vincent
Kam Fong Wa, Vivien

Supervisory Board
President Wong Yue Kai, Eddie
Vice President Mok Kai Kong, Harry
Directors Long Fat Chi, Dennio
Cheang Kuai Nei, Nicole
Tou Kit Wan, Karen
Substitutes Chan Chong, Alfreda

Fellow Members Council
President Carlos Marreiros
Vice President José Maneiras


Next >